Visie

Organisaties. Nederland kent er miljoenen en bijna allemaal zijn ze uniek. Bijvoorbeeld door de verschillen in soort, omvang, missie en strategie. Maar ook in de focus op marktgebied en marktbereik en in de kracht zich te onderscheiden in kwaliteit en in prijs. Toch is er ten minste één overeenkomst: elke organisatie is het werk van mensen. Mensen, die zich dagelijks inzetten voor het realiseren van doelstellingen. En die, waar mogelijk, gericht zijn op het bewerkstelligen van verdere groei. Op persoonlijk niveau, maar ook in werksituaties.

Groei van organisaties komt dus direct voort uit persoonlijke ontwikkeling. In de visie van BarnConsult ontwikkelen organisaties zich pas dan wanneer de mens zich in staat toont daadwerkelijk te handelen naar de nieuw verworven inzichten. Een kwestie van denken én doen. Bewustwording, zelfreflectie en inzicht in de effecten van gedrag, maar ook veelvuldige gedragstraining staan centraal in de werkwijze van BarnConsult. Om zo te komen tot een hoger abstractieniveau en het vermogen de regie van de verschillende processen in eigen handen te nemen.

Vooral de prikkelende wijze van trainen en coachen en het vermogen daadwerkelijk, één op één, samen te werken aan vooruitgang, maken Rob Gering annex BarnConsult tot een succesvol coach, trainer en consultant in persoonlijke ontwikkeling. Door samen het probleem te analyseren, samen de handen uit de mouwen te steken en samen te evalueren wordt concreet gewerkt aan en naar het beoogde resultaat.

Enkele statements die BarnConsult uitdraagt:
  • Er is geen leren zonder te doen.
  • Alle gedrag is af en aan te leren.
  • Gedrag is de grondslag van beoordeling en waardering.