Teambuilding

Uitzonderingen daargelaten worden organisaties gevormd door mensen die in meer of mindere mate met elkaar samen werken. De meest bekende samenwerkingsvorm is het team. Vooral wanneer medewerkers sterk van elkaar afhankelijk zijn in het realiseren van doelstellingen en het uitvoeren van taken, wordt het werken in teamverband als zeer positief en doeltreffend ervaren. Andere samenwerkingsvormen zijn stuurgroepen en werkgroepen. Deze kunnen in sommige gevallen ook zeer effectief zijn.

Training ‘Outdoor teambuilding’ en ‘Leiding geven in teamverband’

Inherent aan de visie dat groei en ontwikkeling tot stand komt door zowel te denken als te doen, biedt BarnConsult de buitentrainingen ‘Outdoor teambuilding’ en ‘Leiding geven in teamverband’ aan. Het concept van deze trainingen is ontwikkeld in samenwerking met Adventure King, een organisatie in survivals en recreatieve buitenactiviteiten. De trainingen worden tevens gezamenlijk georganiseerd en verzorgd.

De trainingen ‘Leidinggeven in teamverband’ en ‘Outdoor Teambuilding’ mogen zeker niet gezien worden als survivaltrainingen. In tegenstelling tot survivals ligt het accent van deze trainingen meer op de persoonlijke vaardigheden en minder op de fysieke belasting. Inmiddels is gebleken dat managementtrainingen die binnen- en buitenactiviteiten combineren in didactisch opzicht succesvol zijn.

Visie outdoor trainingen

Buitenopdrachten lijken weinig met de inhoudelijke werksituatie te maken te hebben. Toch heeft de natuurlijke en vaak wildvreemde omgeving een bijzonder gunstig effect op de deelnemers. Omdat zij niet kunnen vluchten in de vastgeroeste gewoontes en routines en ook de regels in de buitensituatie anders zijn, reageren zij puur en ongedwongen op nieuwe situaties.

De directe confrontaties in de buitensituaties geven de deelnemers sneller inzicht in hun eigen wijze van leidinggeven, communiceren en de effecten daarvan op anderen. Zij ervaren dat gedrag is aangeleerd en dus ook is af te leren. Dat gedrag vervangen kan worden door anders te denken en te handelen. Om hun persoonlijk bereik daarmee te vergroten.

Doelstelling

Beide outdoor trainingen kent in hoofdlijnen een aantal doelstellingen:
 • Inzicht verkrijgen in en ontwikkelen van managementvaardigheden, zoals leidinggeven.
 • Inzicht verkrijgen in en verbeteren van communicatieve vaardigheden.
 • Teambuilding, ontwikkelen van en verbetering van samenwerking in groepen.
 • Persoonlijke doelen stellen, groepsmatige doelen stellen en planmatig werken.
Programma

De buitentrainingen kenmerken zich door een combinatie van fysieke en mentale activiteiten.

Alvorens tot concrete projectopdrachten wordt overgegaan, komt de theoretische verwerving van kennis nader aan de orde. Daarbij staan de volgende vragen centraal:
 • Wat onderscheidt een groep van een team?
 • Wat zijn de bouwstenen die leiden tot goede teams?
 • Welke ontwikkeling doorloopt een groep of een team?
Bij de training ‘Leidinggeven in teamverband’ wordt tevens de theorie van leidinggeven aan teams verkend en worden testen gebruikt als input voor de oefeningen met concreet gedrag. Daarbij vervullen de deelnemers zowel managementrollen als specifieke teamrollen.

Eenmaal buiten krijgen de deelnemers zowel individuele opdrachten als groepstaken in de realisatie van de projecten. Hulpmiddelen daarbij zijn bijvoorbeeld touw, hout en een kompas. Afhankelijk van de vooraf geformuleerde doelstellingen worden evaluatiemomenten gehouden. Enkele leerdoelen kunnen zijn: leiderschapsstijl, effectiviteit in leiderschap, communicatie en/of samenwerking binnen het team.

Intake

BarnConsult biedt maatwerk in de beide trainingen. Door een persoonlijk intakegesprek worden de competenties van de deelnemers in kaart gebracht en de leervragen en de motivaties geformuleerd.

Ervaringen

De ervaringen met deze buitentrainingen zijn zeer positief. Organisaties die met BarnConsult in dit verband samenwerken, zijn onder andere TSM Business School, de Regionale Brandweer Twente, Brandweer Hengelo, Groene Land/Achmea, afvalverwerkingsbedrijf Twence, Rabobank Nederland en Borger & Burghouts Projectmanagementopleidingen.

De ontwikkeling van ‘Outdoor teambuilding’ en ‘Leidinggeven in teamverband’ is gebaseerd op de volgende literatuur:
 • Clements, Wagner - The ins and outs of experiental learning’
 • Bouwman - ‘Managementtraining in de buitenlucht’
 • Overlaet en Wittock - ‘Leren over werken in teamverband’
 • De Graaff - ‘Trainen op gedragskenmerken’
 • Reddy - ‘intervention skills’