BarnConsult

BarnConsult is een onafhankelijk consultancybureau voor organisatieontwikkeling in de breedste zin van het woord. Of het nu om verbetering van de bedrijfsvoering gaat, om strategische vraagstukken, managementontwikkeling of nieuwe samenwerkingsverbanden, BarnConsult staat organisaties in leer- en veranderingsprocessen deskundig ten dienste. Tot de gevarieerde klantenkring van BarnConsult behoren zowel profit als non-profit organisaties en overheid.

Organisatieontwikkeling op basis van persoonlijke ontwikkeling. Dat typeert de benadering van BarnConsult. Want BarnConsult bewerkstelligt groei van organisaties door het trainen van individuele medewerkers en teams, evengoed op de werkvloer als in de directiekamer. Een elementair thema in die aanpak is het optimaliseren van de samenwerking. Dat wordt bereikt door het bevorderen van de dialoog, het inspireren tot samenwerking en het verkrijgen van de bereidheid om van elkaar te leren. BarnConsult werkt samen met verschillende professionals en gespecialiseerde bedrijven.

BarnConsult heeft wortels in de universitaire wereld en het bedrijfsleven. Het bureau is in 1997 opgericht door organisatieadviseur Rob Gering. Hij is de huidige directeur van het consultancybureau.


Rob Gering

Analytisch van geest, doortastend en op een prettige manier confronterend. Inzicht verschaffend in vastgeroeste gewoonten, normen en waarden en dus gericht op het vergroten van zelfreflectie. Mensen leren anders te denken en te handelen. Zich verantwoordelijk te voelen en te gedragen binnen hun werkomgeving. Door hen te prikkelen, te coachen en te trainen, in de praktijk van vandaag. Met als winst persoonlijke ontwikkeling en prestaties van een hoger niveau. Wat vervolgens leidt tot groei van organisaties.

Zo wordt Rob Gering veelal omschreven door zijn opdrachtgevers, zijn sparringpartners en de vele anderen die met hem samenwerken. Op het eerste gezicht lijkt dat misschien geen bijzonder nieuws. De werkwijze van Rob Gering levert echter opmerkelijke resultaten op. De effecten daarvan op organisaties getuigen van zijn competenties. Als organisatieadviseur, als personal coach en als trainer van een zeer divers zakelijk leven.