Opdrachtgevers

Organisatieadvies/ontwikkeling o.a.
 • Groene Land/Achmea: In het verleden begeleiding fusieproces van de ziekenfondsen RZZ (Zwolle) en DNO (Meppel), later afdelingsbegeleiding en opzetten en uitvoeren van een 12 maanden durende opleidingsprogramma.
 • Twence Afvalverwerking: mede vorm geven aan organisatieontwikkeling, opzetten en uitvoeren 2 opleidingsprogramma’s voor leidinggevenden, coaching MT leden.
 • Gemeenten Enschede, Hengelo en Skasterlân: begeleiding stadsdeelmanagement / teams, samenwerkingrelaties bespreekbaar maken en verbeteren.
 • Borger & Burghouts: helpen vertalen beleid naar organisatieontwikkeling
 • Bruggerbosch Centrum voor Psychogeriatrie: procesadviseur werkgroep om klantgerichtere organisatieontwerp, lid stuurgroep en procesbegeleider herinrichting organisatie naar kleinschalig wonen.

Opleiding/training o.a.
 • KPN telecom: bijdragen projectmanagementcursus op gebied van managementvaardigheden.
 • Provinciale Staten Friesland: verzorgen aantal tweedaagsen op gebied interne samenwerking en nieuwe positionering.
 • CMG: verzorgen cursus managementvaardigheden.
 • Insighst: in cursus projectmanagement verzorgen van modulen leerconcepten, leidinggeven, groepsdynamica en teamontwikkeling.
 • Syntens: verzorgen modulen verandermanagement en leerstrategieën.
 • Pilkington(glas): verzorgen communicatietraining
 • Transportbedrijf Beijer: verzorgen opleidingsprogramma’s voor medewerkers.
 • Scheper Ziekenhuis: verzorgen tweedaagse workshop professioneel handelen in spannende omgeving.
 • Probity bv, (consultancy ERP en SAP gebied): verzorgen communicatietraining.

Teambuilding o.a.
 • Rabobank: outdoor competentietraining trainees.
 • TSM Business School: gedragstrainingen managers.
 • Directeuren MKB: gedragstrainingen managers.
 • Regionale Brandweer: outdoor competentietraining.

Coaching o.a.
 • Rijsgebouwendienst: afdelingshoofd
 • Stichting Consument en Veiligheid – SCV: MT
 • Landgoed Scholtenzathe: bedrijfsleiding
 • Regio Twente: MT
 • Theater: directeur
 • Regionale Brandweer: teamleiders
 • Adviesbureau: adjunct-directeur