Historie

De naam BarnConsult: het verhaal

In januari 1993 was Rob Gering op uitnodiging van collega’s van de Business School van Pepperdine University in Los Angeles om een opstart bij te wonen van een tweejarige Master of Science programma in Technologiemanagement.

In het programma werd een artikel gebruikt van Kahn: ‘The seminar’. Daarin beschrijft Kahn een viertal leerniveaus in groepen:
  1. Free for all: de deelnemers zijn uitsluitend op zichzelf gericht en gebruiken de andere deelnemers niet om het leerproces te verbeteren en de inhoud te verdiepen.
  2. Beauty Contest: op dit niveau gaan de deelnemers een soort competitie aan: ze willen graag aan de andere deelnemers laten zien hoe goed ze zijn. Vaak gekoppeld aan imponeergedrag.
  3. The Distinguished housetour: op dit niveau delen deelnemers hun ervaring en kennis met de overige deelnemers. Zij bevragen elkaar om door delen van kennis te leren.
  4. Barnraising: op dit niveau vindt dialoog plaats. De deelnemers borduren voort op elkaars inbreng, staan open voor de ander, zijn bereid eigen standpunten in te leveren, voor een nieuw inzicht.

De metafoor die door Kahn wordt beschreven is een groep mensen die samen het ‘wilde westen’ van de USA ontdekken en voor de nacht een hutje (barn) bouwen als bescherming. Niet een tekening gold hier als basis van een ontwerp noch was het zo dat één persoon alles bepaalde. Eenieder droeg datgene bij dat nodig was en allen waren eigenaar van het proces en het resultaat.

De werkwijze van deze groep mensen die in een barn samen geborgenheid zochten, kan ook uitstekend worden toegepast in een zakelijke leer- en werkomgeving. De inspiratie voor de naam ‘BarnConsult’ is hieraan ontleend.

De naam BarnConsult: bezien door een kunstenaar

Een tweede input komt van de ontwerper van het logo van BarnConsult. De in Enschede gevestigde kunstenaar Marc Otter voegde het volgende toe aan het verhaal ‘the barn’. De dienstverlening van Rob Gering en het Amerikaanse verhaal deden hem denken aan barnsteen. Dit is een versteend soort hars, waarin soms fossiele resten opgesloten zitten. Daardoor heeft barnsteen een bruinachtige kleur.

BarnConsult stelt zich mede tot doel gestolde relaties weer vloeibaar te maken en mensen die niet meer met elkaar in gesprek zijn, weer met elkaar te laten praten.

Beide aspecten, barnraising en barnsteen, zijn te verbinden met de visie en de strategie van Rob Gering. En zo kreeg de naam BarnConsult een bredere betekenis.