CV

Als zoon van een plaatselijke bakker maakte Rob Gering (1952) al vroeg in zijn leven kennis met doorzettingsvermogen, keuzes maken en verantwoordelijkheid dragen. En zo ontwikkelde zich de ondernemingsgeest, die hem later zo goed van pas bleek te komen.

Op de Koninklijke Militaire Academie in Breda werden deze persoonlijke vaardigheden voorgoed verankerd. Rob Gering leerde in theorie en praktijk het belang van structuur, missie, strategie en sociale vaardigheden in organisaties, van welke omvang en welke soort dan ook. In 1976 studeerde hij af als Luchtmachtofficier.

Koninklijke Luchtmacht  - Personeelsofficier 1976 - 1981

Zijn loopbaan startte Rob Gering als personeelsofficier bij de Koninklijke Luchtmacht (Klu). Hier kreeg zijn voorkeur voor de vakgebieden Personeel en organisatie verder gestalte. Hij had het prima naar de zin. Er was veel collegialiteit en ook de samenwerking met zijn leidinggevenden was goed. Binnen de structuur van de krijgsmacht was destijds echter nauwelijks ruimte voor issues op het gebied van organisatieontwikkeling. In toenemende mate steeg zijn hang naar kwaliteit en professionaliteit, boven anciënniteit en hiërarchie.

Universiteit Twente – Hoofd Bureau Personeelsmanagement 1981 - 1990

Rob Gering was eerst als personeelsman werkzaam bij de Universiteit Twente, later als bureauhoofd. Hier ontwikkelde hij zijn stelling dat discussies primair op inhoud worden gevoerd en pas later op basis van positie, zoals bij besluitvorming. Zijn loopbaan bij de UT kan vooral omschreven worden als een intensieve periode, waarin de ondernemende universiteit zich profileerde en Management Development en organisatieadvieswerk belangrijke speerpunten werden in het werkgebied van Gering. Midden jaren tachtig volgde hij om die reden een organisatieadviesopleiding.

TSM Business School – Program Director 1990 - 2004 (parttime)

Gevraagd om zijn enthousiaste wijze van werken en zijn ondernemendheid is Gering bij TSM Business School werkzaam geweest als cursusmanager. Later als Director MBA Programs en Program Manager voor (internationale) in-company programma’s. Tevens was hij kerndocent management ontwikkeling (leiderschap, groeps- en teamontwikkeling en persoonsontwikkeling). In evaluaties worden telkens weer zijn praktijkervaring, zijn vakkennis, zijn humor en zijn enthousiaste wijze van lesgeven genoemd.

Delta Vision – medeoprichter en directeur 1988 – 1997

Overtuigd van zijn persoonlijke visie op ontwikkelingsmogelijkheden van organisaties en met bereidheid risico’s te dragen, koos Rob Gering in 1988 voor het ondernemerspad. Samen met compagnons richtte hij Delta Vision in Enschede op. Binnen dit bedrijf hield Gering zich vooral bezig met organisatieadvies en organisatieontwikkeling.  Door de groei werd hij gedwongen meer en meer intern te werken, terwijl juist het werken met klanten zijn motivatie was. In 1997 nam hij - in goed overleg - de stap om als zelfstandig ondernemer alleen verder te gaan. En zo kreeg BarnConsult langzaam vorm.

BarnConsult – oprichter en directeur januari 1997 – nu

Met BarnConsult is Rob Gering gekomen tot de kern van zijn competenties en persoonlijke perspectieven. Hij is gefascineerd door alle facetten van leren en veranderen: hoe creëren we  daadwerkelijke individuele groei; hoe realiseren we leiderschapsontwikkeling; welke interventies leveren een verankerde bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie; hoe kunnen we de bedrijfsresultaten positief beïnvloeden. Zijn wens om een zeer gevarieerde groep organisaties te adviseren en te ondersteunen in hun ontwikkeling, om zodoende betere werkvormen en resultaten van een hoger niveau te realiseren, krijgt hier alle ruimte. BarnConsult bedient zowel profit als non-profit organisaties en ook overheden komen op de referentielijst van Rob Gering’s bedrijf voor.

De dienstverlening van Rob Gering strekt zich uit over het brede terrein in organisatieontwikkeling. Naast analyse, diagnostiek en advisering ondersteunt en coacht hij organisaties en hun managers, organiseert en faciliteert hij werkconferenties en treedt hij op als gastdocent in diverse leiderschaps- en adviseursopleidingen. Daarbij kunnen tevens verschillende trainingen en concrete teambuilding sessies geboden worden.

Ormit – senior consultant januari 2004 – nu

Rob Gering is vanaf januari 2004 tevens werkzaam als senior consultant voor Ormit, een internationaal management development netwerk in Utrecht